Sådan arrangerer vi feriepasningen

Byrådet i Næstved Kommune  har besluttet, at der er nogle dage i året, der er lukkedage, det er, de tre dage før påske, fredagen efter Kristi Himmelfartsdag, tre uger i sommerferien og mellem jul og nytår.

I 2020 har vi sommerferielukket i ugerne 29, 30 og 31.

På disse dage er der mulighed for at få feriepasset sit barn, hvis man har behov for det. 

Feriepasningen i Områdeinstitution Nord, som Busters Verden hører under, er organiseret dels i Nord Land (Glumsø og Herlufmalge) og i Nord By, som dækker Fensmark og Holsted. 

Vi hører til i Nord By, hvor vi sammen med Mælkebøtten og Himmelhøj i Fensmark og Ønskeøen og Skovtrolden i Holsted arrangerer feriepasningen. 

Vi siger det på den måde, at vi er fem institutioner, der på lukkedage arrangerer en sjette institution til feriepasningen. Feriepasningen i Nord By er pt. placeret i Busters Verden.

Personalegruppen består af 1-2 medarbejdere fra hver af de fem institutioner og de daglige ledere skiftes om at varetage ledelsen.

Før pasningen sendes en feriepasningsundersøgelse ud via NemBarn. Det er vigtigt, at I som forældre svarer på undersøgelsen,  om I har behov for pasning eller ej, indenfor tidsfristen. Hvis der er behov for at ændre oplysningen om jeres barn holder ferie efter tidsfrisen skal I henvende jer til Nina.

Der laves et orienteringsbrev om den konkrete feriepasning til jer forældre, som I bedes læse, for selvom om pasningen foregår i Busters Verdens bygninger, så kan der være anderledes forhold I skal være opmærksomme på. 

Husk at give besked til os, hvis I alligevel ikke får brug for pasningen.

Under feriepasningen skal I vide, at selvom der er personale med fra Busters Verden, så er det ikke sikkert de lige er på arbejde når jeres barn kommer, så indstil jer på, at det er en anden voksen der tager imod jer.

I skal også vide, at vi samler børnene på stuerne, så jeres barn kan have fået en ny feriegarderobe, og selvom de har deres egen får de også et feriegarderobeskilt.

Husk at ringe til Busters Verden, hvis I holder en fridag eller jeres barn bliver syg under feriepasningen.

Efter feriepasningen vil vi meget gerne have tilbagemeldinger om der er noget vi med fordel kan gøre anderledes og bedre.