Læreplaner

Sådan arbejder vi med læreplaner i Busters Verden

I Busters Verden arbejder vi med læreplaner på flere måder.

Dels arbejder vi med værdien i hverdagens rutiner og at have en kendt dagsrytme i børnenes liv. Dels arbejder vi med at tilføje andre elementer som aktiviteter, oplevelser og begivenheder som kan berige børnenes liv på andre måder end hverdagens rutiner kan.

Som eksempel har vi i 2018/2019 haft eventyr som overordnet tema, og har bl.a. arbejdet med "Hans & Grete" på alle stuer.

I perioden april 2019 til marts 2020, har vi den gode fortælling som overordnet tema. 

Vi har gennem en del år arbejdet med Storylinetilgangen som planlægningsredskab. Det har vi valgt at bruge konsekvent i det kommende år.

Selvom vi har et fælles overordnet tema, så planlægger hver stue eller afdeling helt konkret ud fra de enkelte børnegruppers behov og interesser.

Den styrkede læreplan har vi taget til os på flere måder, dels gennem en metode hvor vi øver os i at analysere læringsmiljøer på baggrund af konkrete refleksioner, dels i meget konkret at arbejde med samtaler med børn, særligt at give tid til at børnene svarer de voksne og hinanden. 

Det er vigtigt for os, at vi skaber stemninger hvor børnene får lyst og mod til at prøve nye ting og være aktive i deres eget liv. De skal turde, ville og magte livet.