Busters Verden er en daginstitution med børn fra 0-6 år. Vi har 2 vuggestuegrupper, med navnene Pottemånen og Tryllehatten og 3 børnehavegrupper, med navnene Cassiopeia, Trommehvirvlen og Tryllekunsten.

Disse gruppenavne er alle hentet fra Bjarne Reuters bog ”Busters Verden” og vi har valgt dette navn til vores institution, fordi Buster er en dreng, som har fantasi, kreativitet og ”påhitsomhed”, det mener vi nemlig er vigtige egenskaber for at kunne klare sig i dag. Derudover er Buster en dreng, som er solidarisk med dem, der har det svært og han er rigtig god til at passe på andre. Buster er sej og han finder selv løsninger på de problemer han løber ind i.

Børnene i Busters Verden skal kunne turde, ville og magte livet.

Billeder fra forløb med kriblekrabledyr
Billeder fra forløb med kriblekrabledyr
Billeder fra forløb med kriblekrabledyr
Billeder fra forløb med kriblekrabledyr
Billeder fra forløb med kriblekrabledyr
Billeder fra forløb med kriblekrabledyr
Billeder fra forløb med kriblekrabledyr
Kriblekrabledyr og insekthoteller
Billeder fra forløb med kriblekrabledyr
Billeder fra forløb med kriblekrabledyr
Billeder fra forløb med kriblekrabledyr
Billeder fra forløb med kriblekrabledyr
Billeder fra forløb med kriblekrabledyr
Billeder fra forløb med kriblekrabledyr
Billeder fra forløb med kriblekrabledyr
Billeder fra forløb med kriblekrabledyr
Busters Verden arbejder med Grønne spirer og har gennem de sidste to år været en del at Områdeindstitution Nords udviklingsprojekt "Dansemyggene". Dansemyggene er medarbejdere der har arbejdet med natur, udeliv og science. 

Vi har i 2018 arbejdet med kriblekrabledyr og insekthoteller og i 2019 arbejder vi med at erhverve Grønt flag. Der er blevet sået og passet planter, der er blevet spillet naturbingo og brændt tegnekul over bål. Bålet har også været brugt til at lave birkebladste og urtefrikadeller.

Til børnekulturugen afholdt en af vores medarbejdere, sammen med medarbejdere fra Ønskeøen, Mælkebøtten og Himmelhøj, 12 workshops for børn i Næstved Kommunes dagtilbud og Førskoler.